LAMY แท่งที่หนึ่ง…

ไม่รู้จะวาดอะไร ก็วาดปากกาคู่ใจละกัน เหลืองดำแท่งนี้ได้มาจาก ebay ไปไหนไปด้วยกันตลอด

lamy

อุปกรณ์: Rhodia Rhodiarama, Copic, Lamy Safari

ผมเริ่มเห็นเค้าลางของตอนต่อไปครับ…@hackhq

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *