on the way home

ประสบการณ์ sketch ท่ามกลางสาธารณชนครั้งแรก พอดีกลับบ้านดึกคนน้อยเลยจัดมาหนึ่งภาพ นั่งจากหมอชิตมาถึงอ่อนนุชพอดีเลย

photo_1

น่าสนใจมากเลยครับ อยากลองนั่งในพวกรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้าแล้วสเก็ตช์ดูบ้าง ไม่ว่าจะสเก็ตช์ผู้คนหรือภาพภายในขบวนรถ ผมว่ามันน่าจะเป็นหัวข้อในการสเก็ตช์แบบใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว@hackhq

Comment

Tags :

One response to “on the way home”

  1. ฉันนั่งรถไฟสายฟาร์มรัก ฉึกกะฉัก-ฉึกกะฉัน ปู๊นปู้น
    ไม่รู้ว่าเธอนั่งกับใครใจอาดูร ปู๊นปู้น ฉึกกะฉัก-ฉึกกะฉัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *