การเมือง ม็อบ และสเก็ตช์

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทางการเมืองสักหน่อย เลยวาดภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงที่มีม็อบมาให้ชมกันครับ เป็นการวาดจากภาพถ่ายอีกที ภาพของใครก็ไม่รู้แต่ขอบคุณมากครับ

Democracy1 Democracy2 Democracy3

ส่วนอีกภาพเป็นภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นภาพมุมสูงมองจากคณะศิลปศาสตร์ เอาเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยการเมืองก็น่าจะเกี่ยวกับการเมืองก็น่าจะอยู่ในภาพชุดนี้ได้เหมือนกันครับ

คนไทยครับรักกันไว้เถอะครับ ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามครรลองการเมือง อดทน และรอการเลือกครั้งหน้าครับ

Comment

Pipad Krajaejun

Pipad Krajaejun

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประวัติศาสตร์สมัยโบราณกับโบราณคดี

คติประจำใจคือ "ชีวิตคือการทดลองและการแสวงหา"

https://www.facebook.com/pipadkrajaejun2

One response to “การเมือง ม็อบ และสเก็ตช์”

  1. ขอให้ชุมนุมกันอย่างสันติและปลอดภัย รูปสวยงามมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *