บันทึกเรื่องราวระหว่างการเดินทาง 2

มาติดตามกันต่อกับบันทึกการเดินทางของอาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ทั้งรายละเอียดและสถานที่ช่างสวยงาม น่าติดตามเป็นที่สุดครับ@hackhq


pipad-7

pipad-8

pipad-9

pipad-10

pipad-11

pipad-12

Comment

Pipad Krajaejun

Pipad Krajaejun

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประวัติศาสตร์สมัยโบราณกับโบราณคดี

คติประจำใจคือ "ชีวิตคือการทดลองและการแสวงหา"

https://www.facebook.com/pipadkrajaejun2

2 responses to “บันทึกเรื่องราวระหว่างการเดินทาง 2”

  1. ชอบครับ ดูเพลิน ขออีกๆ

  2. สวยครับ…ชอบดูงานของคุณจริงๆครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *