Little Green Place

เวลาที่นั่งทำงานในออฟฟิศอยู่กับหน้าจอคอมตลอดเวลา ทำให้เรารู้สึกปวดตาและแสบตามาก ไม่สบายตาเลย ก็จะลุกจากโต๊ะออกไปยืนมองดูต้นไม้เขียวๆ ที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่าง มันช่วยให้เราสบายตาขึ้นเยอะเลย และวิวจากตึกสูงทำให้มองออกไปเห็นทิวทัศน์ของเมืองกรุง ไม่ว่าจะมีตึกมากแค่ไหน ก็จะมีพื้นที่สีเขียวแทรกอยู่เสมอ เลยหยิบสมุดสเก็ตมาวาดเส้นด้วยดินสอ 2B พอรู้สึกสบายตาขึ้นก็กลับไปสู้กับงานต่อค่ะ

ต้นไม้049

ต้นไม้050

ต้นไม้053

อุปกรณ์ : สมุดสเก็ต, ดินสอ 2B

Comment

2 responses to “Little Green Place”

  1. Nart Narin says:

    สบายตา จริงๆ ด้วยค่ะ

  2. Khwun Int says:

    ใช่ค่ะ พอเห็นสีเขียวๆมันสบายตาจริงๆค่ะ (;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *