ลอยฟ้า

รูปนี้เป็นภาพสวนขวด terrarium ระบบเปิด ในภาชนะแก้วใสทรงกลม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายสวนขวดลักษณะเดียวกันนี้ที่ทางร้าน Puppy Leaf เป็นผู้จัดคะ เมื่อได้เห็นภาพถ่ายสวนขวดดังกล่าวที่ทางร้านจัดไว้ก็อยากได้สวนขวดแบบนี้หลายๆ อันมาจัดเป็นสวนลอยฟ้าตรงระเบียงหลังห้องคะ จึงลองวาดออกมาโดยใช้ภาพถ่ายเป็นแบบคะ

12-web

Comment

One response to “ลอยฟ้า”

  1. น่ารักจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *