จัดสวนในขวดแก้ว

น้ำ…ดิน…หิน…สีเขียวของต้นไม้ ทุกสิ่งเมื่อมองแล้วเกิดพลังที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างลงตัว พักสายตาที่พักจากการทำงานเพิ่มพลังให้สดชื่น….

20-web

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *