Hide and Seek

เอ้ามาเล่นกันเถอะ ฉันจะเป็นคนซ่อน เธอต้องหาฉันนะ ถ้าเธอชนะฉันจะยอมเป็นเพื่อนกับเธอก็ได้
เอ้านี่ไง ฉันอยู่นี่ แอบอยู่ตรงนี้ ถ้าฉันชนะฉันขอแค่ขนมในตะกร้าเธอแล้วกัน

22-web

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *