Tag: พัทธมน ธาดาดลทิพย์

อรุณสวัสดิ์

ใต้แสงแดดยามเช้า ดอกไม้สีขาวในสวนขวดนี้เบ่งบานต้อนรับวันใหม่
ราวกับกล่าวทักทายยามเช้าให้ผู้คนที่มองเห็น

ต้นไม้จะทักทายกันเองบ้างมั้ยนะ สงสัยจัง

17-web