Tag: cambodia

สเก็ตช์จากกัมพูชา

ช่วงนี้มาอยู่ประเทศกัมพูชาได้ประมาณ 4 อาทิตย์แล้ว เพื่อมาขุดค้นทางโบราณคดี ช่วงไหนว่างๆ ก็นั่งสเก็ตช์ภาพไป เป็นภาพของปราสาทบ้าง แม่น้ำเสียมเรียบบ้าง หรือที่อื่นๆ ครับ ลองดูครับ

กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าเราได้อยู่นานๆ ภาษาเขมร (ขแมร์) หลายคำจริงๆ แล้วใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก จนอาจเรียกได้ว่า ในอดีตไทยกับกัมพูชาเป็นวัฒนธรรมร่วมรากกัน ถึงหลายคนจะมองว่าภาษาไทยกับเขมรต่างกันมากก็ตาม ความสัมพันธ์นี้คงเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาหรืออย่างช้าที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่สร้างปราสาทนครวัด เมื่อราว พ.ศ.1650 ครับ
pipad-cambodia-1

pipad-cambodia-2

pipad-cambodia-3

pipad-cambodia-4

pipad-cambodia-5

pipad-cambodia-6

ขอบคุณมากครับ
พิพัฒน์