Tag: thai temple

วัดโพธิ์ หลายเวลา หลากเหตุการณ์

วัดอะไรไม่รู้มุมให้วาดเยอะชะมัดครับ ไปกี่ทียังมีมุมใหม่ๆให้วาดเรื่อยๆ
ส่วนรูปสุดท้ายร้าน vivi cafe บรรยากาศดีมาก ไปลองกันได้ครับ

IMG_4145

IMG_4576

IMG_4593

IMG_4594

IMG_5015

IMG_5051

IMG_4592