สัตว์สวยป่างาม

คิดถึงบทกลอนในหนังสือชั้น ประถมปีที่ 3 “สัตว์สวยป่างาม” เลยวาดสะสมมาเรื่อย ๆ แม้ว่าไม่สามารถวาดสัตว์ในกลอนได้ตรงก็ดูเพลิน ๆ นะครับ

สัตว์สวย ป่างาม

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน. เหมือนอย่างนางเชิญ

พระแสงสำอางข้างเคียง

เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง

สำเนียงน่าฟังวังเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง

ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง

แตรสังข์กังสดารขานเสียง

กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง

แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง

อีเก้งเริงร้องลองเชิง

ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง

ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง

ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป
wild-1 wild-2 wild-3 wild-4 wild-5 wild-6 wild-7 wild-8

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *