Sketch from London

ห่างหายไปนาน ช่วงนี้มาเรียนต่อที่อังกฤษ ว่างๆ เครียดๆ ก็วาดรูปสเก็ตรูปเรื่อยเปื่อยครับ เลยส่งมาให้คนในเพจได้ชมกัน

Sketch from London-01
ภาพของต้นไม้ในสุสานในลอนดอน

Sketch from London-02
ต้นไม้หน้าตึกร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอนดอน

Sketch from London-03
วิวเมื่อมองมานอกหน้าต่างของห้องพัก

Sketch from London-04
วิวเมื่อมองออกไปจากร้านกาแฟเนโรที่รัซเซลสแคว (Russell Square)

Comment

Pipad Krajaejun

Pipad Krajaejun

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประวัติศาสตร์สมัยโบราณกับโบราณคดี

คติประจำใจคือ "ชีวิตคือการทดลองและการแสวงหา"

https://www.facebook.com/pipadkrajaejun2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *