Tag: Anuwat Khamngoen

บ้านไม้โบราณ

บ้านไม้ทางเหนือครับ เขียนจากความทรงจำที่จำได้แบบเลือนลางในวัยเด็ก
ในภาพจะมีบ้านทรงโบราณ มีห้องอาบน้ำกลางแจ้งตรงมุมล่างซ้าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทางเหนือครับ (ปัจจุบันนี้แทบหาไม่ได้แล้ว จะพบก็ในชนบทลึกๆ หรือแถบเชียงตุง ประเทศพม่าครับ)

IMG_1924

Some where in Lanna

วาดขึ้นจากความประทับใจในงานสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ที่ซึมซับมาจากวัยเด็กที่เข้าไปคลุกคลีกับวัดวาเก่าๆ ถึงทุกวันนี้จะถูกทุบและสร้างเป็นแบบทันสมัยไปแล้ว แต่ก็ยังเก็บความอบอุ่น สงบงามที่เคยประทับใจเอาไว้เสมอ

001130 001120 001100

อุปกรณ์ : ปากกาลามี่ สีฟ้า ลิมิเต็ด ครับ