Tag: Amm Vanijyananda

Specialist

ไปเดินถ่ายรูปในตลาดนัดมาครับ เห็นแล้วก็นึกว่าจะเป็นไงนะถ้าคนขายเค้า expert ในเรื่องที่เค้าโฆษณา ก็เลยลองวาดออกมาในแบบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ

professional-copy

no WAR !

ภาพนี้เขียนจากรูปถ่ายครับ เป็นภาพหมากัดกัน คล้ายรูปที่เขียน ก็เริ่มจากร่างด้วยดินสอนี่แหละครับ
ลงลายเส้นด้วยปากกา Pigma micron 0.1 mm บนกระดาษ 300 แกรม บวกจินตนาการในส่วนของ background เข้าไป เป็นคนชอบเขียนรูปที่มีตัวหนังสือเป็นส่วนประกอบครับ

notWAR