Tag: ชัยธวัช จิตตารมย์

ทริปเที่ยวดูวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

บรรยากาศทะเลสาบสงขลาหลังชุมชนมุสลิมบ้านท่าเสา อ.สิงหนคร จ.สงขลาผมมีโอกาสได้กลับบ้านในช่วงปิดเทอม ซึ่งผมรอค่อยมาแสนนานเกือบปี บ้านผมอยู่ชนบทในจังหวัดสงขลาที่มีทะเลขนาบข้าง 2 ผมมีโอกาสได้ไปดูการใช้ชีวิตก่ะทะเลกับอาจารย์ที่สอนผมวาดภาพตั้งแต่ตอน ม.ต้น บรรยากาศยามเช้าริมเลสาบมันเป็นสัมผัสใหม่ที่ผมไม่เคยเจอทั้งๆที่อยู่มายี่สิบปี 55555

วิถีชาวประมงที่นับวันจะหายไปผมเลยไม่พลาดที่จะสเก็ตบรรยากาศเหล่านั้นไว้ เรือกอแระเป็นเรือหาปลาพื้นถิ่นของคนใต้และทุกวันนี้ก็หาดูได้ยากล่ะน้อยลำที่จะมีองค์ประกอบของตัวเรือครบเครื่อง อย่างในภาพก็มีหัวเรือที่ถูกถอดเก็บไว้ในบ้านของชาวบ้านแถบน้ัน แต่ส่วนใหญ่จะพบเจอเรือกอแระในชุมชนชาวประมวริ่มฝั่งทะเลอ่าวไทย ไว้ว่างๆก็มาเที่ยวกันได้น่ะครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รูปบ้างรูปก็ถ่ายภาพมาล่ะเก็บมาสเก็ตเวลาคิดถึงบรรยากาศแบบนั้น

songkhlasongkhla1songkhla2songkhla3

อุปกรณ์ที่ใช้ : ปากกา lamy สีดำ, ปากกาเมจิกสีสีนต่างที่พกติดตัวไว้ ปกติ 3 สี ตามแม่สี, สมุดสเก็ต A5