Tag: ปราสาทหิน

ปราสาทหิน

ผมเห็นภาพประกอบปราสาทหินในหนังสือสารคดี เขาวาดหน้าบันของปราสาทหิน ด้วยเทคนิคลายเส้น+การจุดๆ ผมเลยลองดูบ้างครับ

001

003

005

006