Tag: สุขสันต์ ภูชมศรี

การเดินทาง ความทรงจำ และลายเส้น

การเดินทาง หลายปี หลายแห่ง ความทรงจำกับลายเส้น คิดถึง ความงามของช่วงเวลาชีวิต

sooksan1

sooksan2

sooksan3

sooksan4

sooksan5

soosan6

sooksan7

sooksan8

sooksan9

sooksan10

ครั้งหนึ่งฉันไปเจแปน

สเก็ตช์ภาพประเทศณี่ปุ่นจากคุณสุขสันต์ ภูชมศรี ลายเส้นสวยงาม สเก็ตช์ได้รวดเร็วแต่เก็บโครงสร้างสำคัญของสิ่งก่อสร้างไว้ได้อย่างน่าสนใจ เห็นแล้วอยากไปญี่ปุ่นบ้างเลยครับ@hackhq


วาดแบบรีบรีบ ระหว่าการดูงานที่เจแปนครับ
59295_1596197863409_8237446_n 62021_1596198263419_7372326_n 62021_1596198303420_3588946_n