พาท่อง..ยุโรป

ถึงแม้จะไม่ได้ไปดูของจริง
ก็นำเที่ยวเมืองในยุโรปผ่านลายเส้น ก็ ok

europe-sketch-1

europe-sketch-2

europe-sketch-3

europe-sketch-4

europe-sketch-5

Comment

Singha Aran

Singha Aran

ทำงานด้าน Interior Design
ชอบงานสีนำ้เป็นชีวิตจิตใจ
สนใจด้านประวัติศาสตร์ และเที่ยวชม โบราณสถาน
หลงใหล ปากกา Lamy + Sketch Book

5 responses to “พาท่อง..ยุโรป”

  1. งามล้ำเลิศที่สุดแห่งมวลมนุษย์ชาติ

  2. สวยยยยยยยยย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *