ปลดทุกข์ แต่สุขที่ได้เขียน

เมื่อเข้าห้องน้ำสัมภาระกระเป๋าติดกายแขวนที่แบบไม่ห่างกาย มองเห็นอยู่ตรงหน้า หยิบสมุดเล่มเล็กในกระเป๋า+Lamy
เท่านี้ก็สุขลืมเลยว่ามาปลดทุกข์

Art78kugar

Comment

5 responses to “ปลดทุกข์ แต่สุขที่ได้เขียน”

  1. เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่หาได้ยากยิ่งในบริบทของสังคมสมัยนี้จริงๆ ครับ ภาพสวยมากมาก

  2. Ku Gar says:

    ขอบคุณครับ (ขอคำแนะนำด้วยครับ)

  3. Ku Gar says:

    ขอบคุณครับ (ขอคำแนะนำด้วยครับ)

  4. ชอบมากครับ

  5. ชอบมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *