Tag: การเมือง

การเมือง ม็อบ และสเก็ตช์

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทางการเมืองสักหน่อย เลยวาดภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงที่มีม็อบมาให้ชมกันครับ เป็นการวาดจากภาพถ่ายอีกที ภาพของใครก็ไม่รู้แต่ขอบคุณมากครับ

Democracy1 Democracy2 Democracy3

ส่วนอีกภาพเป็นภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นภาพมุมสูงมองจากคณะศิลปศาสตร์ เอาเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยการเมืองก็น่าจะเกี่ยวกับการเมืองก็น่าจะอยู่ในภาพชุดนี้ได้เหมือนกันครับ

คนไทยครับรักกันไว้เถอะครับ ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามครรลองการเมือง อดทน และรอการเลือกครั้งหน้าครับ