ภาพโบราณสถาน

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้วาดภาพเท่าไหร่ เพราะงานเยอะ ในภาพเป็นภาพลายเส้นของสิงห์ที่วางประดับที่ฐานเจดีย์ของวัดแม่นางปลื้ม ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นศิลปะในสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร สิงห์เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า และเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่เฝ้าศาสนสถานเพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจหรือความชั่วร้ายย่างกรายเข้าไปยังศาสนสถาน เจดีย์แบบเดียวกันนี้ที่มีการประดับด้วยสิงห์ล้อมรอบฐานเจดีย์พบอีกที่หนึ่งคือเจดีย์ประธานวัดธรรมิกราช จังหวัดอยุธยา สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นกัน

1604948_10152256813695348_2144099743_n

Comment

Pipad Krajaejun

Pipad Krajaejun

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประวัติศาสตร์สมัยโบราณกับโบราณคดี

คติประจำใจคือ "ชีวิตคือการทดลองและการแสวงหา"

https://www.facebook.com/pipadkrajaejun2

2 responses to “ภาพโบราณสถาน”

  1. สวยงามมากครับ ชอบๆ

  2. ดูภาพของอาจารย์แล้วอยากหยิบสมุดปากกามาวาดทุกครั้งเลยครับ…สวยงามจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *