Journal Sketch จากเส้นหมึกและสีไม้ #2

Sketch Journal เส้นหมึกและสีไม้ภาคต่อจากคุณภาคภูมิ มารีพิทักษ์ กลับมาให้ชมกันแล้วครับ อ่านเรื่องราวที่น่าสนุกกันต่อได้เลยครับ@hackhq


IMG_6820

IMG_6821

IMG_6823

IMG_6826

IMG_6829

IMG_6832

Comment

ภาคภูมิ มารีพิทักษ์

ภาคภูมิ มารีพิทักษ์

ผู้ชายไร้กระบวนท่า ผู้นิยมบันทึกความทรงจำเป็นภาพบนวัสดุตามแต่จะหาได้ใกล้มือ

One response to “Journal Sketch จากเส้นหมึกและสีไม้ #2”

  1. ติดตามงานตลอดครับ สวยงามมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *